Vitalief

Website van praktijk VitaliefDeze praktijk voor na­tuur­ge­nees­kun­de in Nij­broek van Jo­rien Strik was toe aan een web­site die weer he­le­maal bij de tijd is en daar heb ik dan ook graag mee ge­holpen.

Het logo is, na enkele schetsen van mijn hand, uit­ge­werkt door Bas van den Hurk en sluit mooi aan bij de be­drijfs­i­den­ti­teit. De huis­stijl be­staat ver­der uit fris len­te­groen (vi­ta­li­teit) en diep mos­groen (rust), aan­ge­vuld met dui­de­lij­ke, in­for­me­le ty­po­gra­fie en bij­be­ho­ren­de i­co­nen. Ik heb me ron­dom de lay-out en op­maak voor­al ge­richt op rust en hel­der­heid.

Ik heb veel geadviseerd rond de struc­tuur en in­houd, om de­ze zo con­creet mo­ge­lijk in te la­ten spe­len op het hel­pen van de be­zoe­ker. Naast een han­di­ge zoek­func­tie heb ik een be­heer­func­tie voor ar­ti­ke­len ge­ïn­te­greerd, om zo re­le­van­te in­for­ma­tie aan te kun­nen bie­den rond­om ver­schil­len­de on­der­wer­pen. Op deze ma­nier kan er mak­ke­lijk ken­nis wor­den ge­deeld ron­dom al­ler­lei as­pec­ten van ge­zond­heid en vi­ta­li­teit.
Verder is het mogelijk om klant­er­va­ring­en toe te voe­gen, waar­na de­ze au­to­ma­tisch ver­schij­nen op be­paal­de plek­ken in de web­site.

Weer helemaal klaar voor deze tijd dus!

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Huisstijl ontwerp
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Beheer van artikelen en onderwerpen
  • Beheer van klantervaringen
  • Zoekfunctie
  • Uitgebreide vragenlijst-formulieren
  • Diverse kleine maatwerk beheerfuncties

Bekijk de website: