het Verandercentrum

Verandercentrum - websiteHet Verandercentrum is een samen­wer­king van meer­de­re be­drij­ven. Ra­chel Hep­pen­huis is de­ge­ne die de­ze be­drij­ven met el­kaar ver­bindt. Ze bie­den als dien­sten Re-in­te­gra­tie, Out­place­ment, Loop­baan­be­ge­lei­ding en Wer­ving en se­lectie.

De huisstijl, het logo en de web­site is ge­ba­seerd op de per­soon­lijk­heid en aan­pak van Ra­chel: ener­giek, spon­taan, vrien­de­lijk en po­si­tief. Elk van de vier pro­duc­ten heeft zijn ei­gen kleur die wordt door­ge­voerd in de pro­duct­pa­gina’s.

Naast verschillende con­tact­for­mu­lie­ren heeft de web­site een uit­ge­breid va­ca­tu­re-be­heer sys­teem, een Twit­ter-feed en een pro­jec­ten port­fo­lio. En als toet­je heb ik een bij­pas­send vi­si­te­kaar­tje ont­worpen.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Logo en huisstijl ontwerp
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Project portfolio
  • Vacatures
  • Samenwerkingspartners
  • Terugbelformulier
  • Twitter feed
  • Contactformulieren

Bekijk de website: