Sain milieuadvies

De website van Sain milieuadviesSain milieuadvies is een in­­ge­­ni­­eurs­­bu­­reau met a­­koe­s­tisch on­der­zoek als spe­­cia­­lis­­me. Dit is al­weer de twee­de ver­sie van hun web­site die ik heb ge­maakt. Met deze mo­der­ni­se­ring is hun web­site weer he­le­maal up-to-date!

Met gebruik van full-screen ach­ter­grond­fo­to’s en strak­ke blok­ele­men­ten wordt de sfeer van het be­drijf sa­men­ge­vat: hel­der, prak­tisch, des­kun­dig. De vak­ge­bie­den zijn voor­zien van bij­be­ho­ren­de ico­nen.

Enkele uitgebreide of­fer­te­for­mu­lie­ren ge­ven be­zoe­kers snel in­for­ma­tie o­ver kos­ten, ter­wijl de re­fe­ren­ties weer­ge­ge­ven op een kaart een beeld geeft van hun pro­jec­ten. Sim­pel en ef­fec­tief.

KEY Webdesign zorgde voor:

 • Website ontwerp
 • Website ontwikkeling
 • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

 • Snelkeuzes met iconen
 • Project portfolio
 • Blog
 • Uitgebreide offerteformulieren
 • Contactformulier
 • Achtergrondfoto beheer
 • Nieuwsbrief systeem
 • Diverse maatwerk functies

Bekijk de website: