Proud Mary events & weddings

Proud Mary events & weddingsDe dames van Proud Mary events & weddings hou­den zich voor­al be­zig met su­per­hip­pe, on­con­ven­ti­o­ne­le brui­lof­ten en dit moest de web­site ook uit­stralen.

Gebruik makend van lichte kleuren, gro­te fo­to’s en pas­sen­de ty­po­gra­fie heb ik het jonge en hip­pe ka­rak­ter van hun on­der­ne­ming vorm­ge­ge­ven.
De maatwerk website zit boordevol han­di­ge be­heer-func­ties; twee soor­ten port­fo­lio’s, ver­huur ar­ti­ke­len be­heer, tes­ti­mo­ni­als, een prijs­ta­bel voor pak­ket­ten, een con­tact­for­mu­lier en een Insta­gram feed.
Uiteraard is de website ge­op­ti­ma­li­seerd voor smart­phones en tab­lets. Op smart­phones komt er zelfs een stijl­vol full-screen me­nu te­voor­schijn.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Bruiloft portfolio
  • Events portfolio
  • Contactformulier
  • Verhuur artikelen functie
  • Testimonial functie
  • Instagram feed
  • Prijstabel voor pakketten

Bekijk de website: