Professional Beauty

De website van Professional Beauty ApeldoornProfessional Beauty is “Dé schoon­heids­sa­lon in A­pel­doorn voor Wa­xen en Wenk­brauw­en”, al­dus ei­ge­naar Se­li­na Kos­ter. Dit ka­kel­ver­se be­drijf wil­de zich in de markt zet­ten met een ster­ke huis­stijl. In sa­men­wer­king met Fijke.nl heb ik haar voor­zien van een lo­go, een web­site, vi­si­te­kaar­tjes, ca­deau­bon­nen en flyers.

Omdat de salon zich richt op zo­wel man­nen als vrou­wen heb­ben we ge­fo­cust op een neu­tra­le uit­stra­ling die voo­ral de vak­kun­dig­heid en het ver­zor­gen­de as­pect van het be­drijf be­na­drukt.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Logo en huisstijl (in samenwerking met Fijke.nl)
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Extra’s:

  • Visitekaartje
  • Cadeaubon
  • Flyer

Bekijk de website: