Met Stip

Met Stip - websiteIn Met Stip hebben zorg­pro­fes­si­o­nals van­uit di­ver­se dis­ci­pli­nes in de ge­zond­heids­zorg hun ei­gen prak­tijk ge­ves­tigd.

De nieuwe website voor het be­drijfs­ver­za­mel­pand ‘Met Stip’ in Nieu­wer­kerk aan den IJs­sel is ge­richt op de pro­fi­le­ring als mo­dern pand met een di­ver­si­teit aan zorg­pro­fes­sio­nals.
Het geheel is vrij mi­ni­ma­lis­tisch en hel­der op­ge­zet, zo­dat er geen af­lei­ding ont­staat van de cen­tra­le in­for­ma­tie: de zorg­pro­fes­sio­nals die hun prak­tijk heb­ben ge­ves­tigd in het pand.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Logo restyle
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Beheer van zorgprofessionals

Bekijk de website: