Kinderkoor ZingDing

De website van Kinderkoor ZingDingKinderkoor ZingDing uit De­­ven­­ter was klaar voor een nieu­­we, fris­­se web­­site en ik mocht ze hel­­pen om dit te re­­a­­li­­se­­ren. Het “leuk­­ste kin­­der­­koor van De­­ven­­ter” zou ple­­zier en be­­we­­ging moe­­ten uit­­stra­­len. Met ge­­bo­­gen lij­­nen, vro­­lij­­ke ty­­po­­gra­­fie en ico­­nen be­­na­­druk ik het jeug­­di­­ge en dy­­na­­mi­­sche ka­­rak­­ter.

Deze maatwerk web­­site be­­vat func­­ties voor het be­­heer van e­­ve­­ne­­men­­ten, fo­­to­­ga­­le­­rij­­en en het team. Zo is het be­­heer ge­­stroom­­lijnd en kan er ge­­bruik ge­­maakt wor­­den van au­­to­­ma­­ti­­se­­ring, zo­­als het or­­de­­nen van e­­ve­­ne­­men­­ten. Niet al­­leen su­­per­­leuk dus, ook nog eens su­­per­­han­­dig!

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Beheer van evenementen
  • Beheer van fotogalerijen
  • Beheer van teamleden
  • Nieuwtjes
  • Formulieren voor bv. aanmelding
  • Achtergrondfoto beheer
  • Diverse maatwerk functies

Bekijk de website: