Kiekfoto Rob de Joode

Kiekfoto Rob de Joode - websiteKiekfoto Rob de Joode is fo­to­graaf en richt zich op za­ke­lij­ke, af­scheids- en fa­mi­lie­fo­to­gra­fie. “Hij is een ge­voels­mens. Be­vlo­gen, en­thou­si­ast en met een na­tuur­lij­ke drang naar per­fectie.”

De volledig vernieuwde web­site heeft een neu­tra­le doch vrien­de­lij­ke uit­stra­ling, wat past bij zijn aan­pak als fo­to­graaf. Al­les is ge­richt op mak­ke­lij­ke na­vi­ga­tie en con­tact­mo­ge­lijk­he­den, bij­voor­beeld door mid­del van de knop­pen die al­leen wor­den ge­toond op smartphones.
De website heeft een aantal leu­ke maat­werk uit­brei­din­gen, zo­als strak­ke ga­le­rij­en voor de port­fo­lio’s, tes­ti­mo­ni­als en een pop­up fun­ctie voor ac­ties en aan­bie­dingen.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Portfolio galerijen
  • Blog
  • Testimonial functie
  • Contactformulieren
  • Popup functie

Bekijk de website: