Hang- en sluittechniek Zutphen

De website van Hang- en sluittechniek ZutphenHang- en sluittechniek Zutphen is het be­drijf van Niels Kerk­ho­ven, die al ve­le ja­ren met gro­te lief­de voor zijn vak uit­een­lo­pen­de klus­sen aan­pakt op het ge­bied van hang- en sluit­werk. Aan mij was de taak om zijn vrij ver­ou­der­de web­site ge­heel in een nieu­we, ei­gen­tijd­se vorm te gie­ten en te­ge­lij­ker­tijd zijn be­trouw­ba­re uit­stra­ling te waar­borgen.

De vormgeving en typografie is lo­gi­scher­wijs ge­ba­seerd op de tech­ni­sche aard van het be­drijf. De lay-out is zo ge­maakt dat de be­zoe­ker snel bij zijn doel zou moe­ten kun­nen ko­men, on­ge­acht met welk ap­pa­raat hij na­vi­geert.

De website is uitgerust met een pro­jec­ten port­fo­lio, ver­schil­len­de con­tact­mo­ge­lijk­he­den en een uit­ge­breid pa­let aan e­le­men­ten (but­tons, ico­nen, etc.). Al­les bij el­kaar een erg com­ple­te maat­werk website.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Logo en huisstijl restyle
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Project portfolio
  • Snelkeuzes met iconen
  • Terugbelformulier
  • Contactformulier
  • Diverse maatwerk functies

Bekijk de website: