Cavallo Floors

Cavallo Floors websiteCavallo Floors is het familiebe­drijf van Jan en Co­ri­ne Breu­nis­sen uit Wa­ge­nin­gen. De­ze web­shop biedt par­ket, la­mi­naat en PVC vloe­ren en toe­be­ho­ren aan van ver­schil­len­de mer­ken en ty­pes. Ze staan voor ho­ge kwa­li­teit voor con­cur­re­re­nde prijzen.

De huisstijl en de website zijn ge­ba­seerd op een lu­xe uit­stra­ling maar wel zo­dat het er niet te duur uit­ziet, want dat zijn de pro­duc­ten ook niet. Ver­der is er al­les aan ge­daan om de be­zoe­ker zo soe­pel mo­ge­lijk te la­ten win­ke­len naar vloe­ren en al­les wat daar­bij hoort.

Deze maatwerk webshop is uit­ge­breid met tal van fun­cties zo­als ge­a­van­ceer­de pro­duct­fil­ters, een re­ken­mo­du­le, be­zorg­da­tum keu­ze func­ti­o­na­li­teit en nog véél meer. Kijk eens rond!

KEY Webdesign zorgde voor:

 • Logo en huisstijl ontwerp
 • Website/webshop ontwerp
 • Website/webshop ontwikkeling
 • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

 • Vierkante meter rekenmodule
 • Productfilters
 • Merken voor producten
 • Offerteaanvraag formulieren
 • Bezorgdatum functie
 • Aanbetaling functie
 • Zoekfunctie
 • Diverse maatwerk webshop functies

Bekijk de website: