Bunt Engineering

Bunt Engineering websiteBunt Engineering tekent, adviseert en ver­zorgt de werk­voor­be­rei­ding voor tech­ni­sche pro­jec­ten in in­dus­trie, wo­ning- en uti­li­teits­bouw.

De uitstraling van de huis­stijl en de web­site fo­cust zich op het tech­ni­sche as­pect van de werk­zaam­he­den. Met ty­po­gra­fie en ico­nen wordt dit ook nog­maals be­na­drukt. De port­fo­lio is fil­ter­baar op ca­te­go­rie en de home­pa­gi­na is uit­ge­rust met een han­dig te­rug­bel­for­mu­lier.

Het ontwerp past zich uiter­aard aan op klei­ne­re beeld­scher­men, waar ook han­di­ge bel­knop­pen te­voor­schijn ko­men. Een leu­ke knip­oog naar het lo­go geef ik door mid­del van het 3D-ef­fect in het hoofdmenu.

KEY Webdesign zorgde voor:

  • Ontwerp huisstijl/logo
  • Website ontwerp
  • Website ontwikkeling
  • Optimalisatie voor mobiele apparaten

Website extra’s:

  • Portfolio functie
  • Terugbelformulier
  • Testimonial functie
  • Contactformulier

Bekijk de website:

0
Connecting
Eventjes geduld...
Live chat (offline)

Helaas! Momenteel ben ik even niet online. Toch hoor ik graag waarmee ik je kan helpen. Laat een berichtje achter en ik kom er zsm op terug!

* Je naam
* E-mailadres
* Waar kan ik je mee helpen?
Live chat

Hulp nodig? Bespaar tijd en stel je vraag hier.

Je naam
* E-mailadres
Waar kan ik je mee helpen?
Live chatten
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?