Over KEY

De man achter KEY Webdesign

Jasper Strik - KEY WebdesignIk ben Jasper Strik, web­de­signer en de (jonge)­man ach­ter KEY Web­de­sign.
 
Sinds 2007 heb ik mij ge­stort op het ont­wer­pen en ont­wik­ke­len van hel­de­re web­sites voor klei­ne en mid­del­gro­te be­drij­ven. Van­uit de over­tui­ging dat ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid de sleu­tel is tot doel­tref­fen­de web­sites heb ik al me­nig klant te­vre­den ge­steld met mijn werk.
 
Naast web­de­sig­ner ben ik: mu­zi­kant, pro­du­cer, na­tuur­lief­heb­ber en kof­fie-fijn­proever.

Visie

Een website is ge­ba­seerd op in­for­ma­tie, een ima­go, een doel. Om­dat dit el­ke keer an­ders is be­schouw ik elk pro­ject als maat­werk. Zo krijg je geen “voor­ver­pak­te brood­jes” maar juist “naar smaak belegde”.

Ik zie gebruiks­vrien­de­lijk­heid als de be­lang­rijk­ste fac­tor van een web­site. Wan­neer een web­site niet hel­der en dui­de­lijk is, schiet deze zijn doel voor­bij.

Daarnaast houd ik er van om mij­zelf uit te da­gen. Zo­wel op gra­fisch ge­bied als op tech­nisch ge­bied. Op deze ma­nier blijf ik le­ren en kan ik te­vre­den te­rug kij­ken op al mijn werk.

Werkwijze

  • Omdat de klant bij mij altijd centraal staat, begin ik met een persoonlijk gesprek waarin alle aspecten van de website worden besproken en uitgelegd.
  • Wanneer aan beide kanten alles duidelijk is ga ik aan de slag en ontwerp ik een eerste opzet voor het uiterlijk van de website.
  • Na goedkeuring van het ontwerp ontwikkel ik de website met behulp van de huidige webstandaarden en technieken.
  • Als alle functies zijn getest en alle inhoud is gecontroleerd wordt de website gepubliceerd.
  • Van begin tot eind geef ik de nodige uitleg en ondersteuning. Ik zorg graag voor inzicht in mijn werk en keuzes.
0
Connecting
Eventjes geduld...
Live chat (offline)

Helaas! Momenteel ben ik even niet online. Toch hoor ik graag waarmee ik je kan helpen. Laat een berichtje achter en ik kom er zsm op terug!

* Je naam
* E-mailadres
* Waar kan ik je mee helpen?
Live chat

Hulp nodig? Bespaar tijd en stel je vraag hier.

Je naam
* E-mailadres
Waar kan ik je mee helpen?
Live chatten
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?