Offerte­aanvraag standaard pakket

Standaard pakket

Het standaard pak­ket van KEY web­de­sign kost vanaf €795,- en is de meest po­pu­lai­re op­tie van de drie web­site pak­ket­ten.
 

Dit pak­ket be­vat een com­ple­te web­site, ont­wor­pen met stan­daard vorm­ge­ving, een con­tact­for­mu­lier, Google Maps in­te­gra­tie, hulp bij zoek­ma­chi­ne­op­ti­ma­li­sa­tie en toe­gang tot het CMS sys­teem voor be­heer van de web­site.
In het aan­vraag­for­mu­lier kunt u o­ve­ri­ge wen­sen aan­ge­ven.

Na ontvangst van uw aan­vraag stuur ik u een pas­send aan­bod.
 Ja Ja


 Ja


 Ja


Door gebruik te maken van dit formulier ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website zoals beschreven in de Privacyverklaring.