Offerte­aanvraag extra pakket

Extra pakket

Het extra pakket van KEY web­de­sign kost vanaf €1295,- en is de meest uit­ge­brei­de op­tie van de drie web­site pak­ket­ten.
 
Dit pak­ket be­vat een com­ple­te web­site, ont­wor­pen met uit­ge­brei­de vorm­ge­ving, een con­tact­for­mu­lier, Google Maps in­te­gra­tie, hulp bij zoek­ma­chi­ne­op­ti­ma­li­sa­tie, toe­gang tot het CMS sys­teem voor be­heer van de web­site en is ge­op­ti­ma­li­seerd voor smart­phones/ta­blets. In het aan­vraag­for­mu­lier kunt u ove­ri­ge wen­sen aan­ge­ven.

Na ontvangst van uw aan­vraag stuur ik u een pas­send aan­bod.
 Ja Ja


 Ja


 Ja

Door gebruik te maken van dit formulier ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website zoals beschreven in de Privacyverklaring.